Generalforsamling – ekstra

Generalforsamling – ekstra

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i klubhuset torsdag d. 28. februar kl 19.00. Det handler om vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer fremsat på generalforsamlingen den 7. februar. Dagsorden kan hentes i undermappen “generalforsamling 2019” der er placeret i menupunktet “Om klubben”

Generalforsamling

Hou Bådelaug afholder generalforsamling torsdag d. 7. februar kl 19:00 i Klubhuset

Et af aftenens punkter er forslag til vedtægtsændringer. – Iflg. §15 i gældende vedtægter skal der bl. a. være mindst 1/3 af foreningens medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, hvis der skal være mulighed for at vedtage vedtægtsændringerne uden ekstraordinær generalforsamling, så mød talstærkt op.