Arkiv januar 2019

Generalforsamling

Hou Bådelaug afholder generalforsamling torsdag d. 7. februar kl 19:00 i Klubhuset

Et af aftenens punkter er forslag til vedtægtsændringer. – Iflg. §15 i gældende vedtægter skal der bl. a. være mindst 1/3 af foreningens medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, hvis der skal være mulighed for at vedtage vedtægtsændringerne uden ekstraordinær generalforsamling, så mød talstærkt op.