Sensommertur _/)

Kære medlem

Som noget nyt iniviteres du og din besætning til Sensommertur den 14. – 15. september. Belært af forårsturen vil vi gerne kunne være fleksible omkring destination, men forventer at det bliver Mårup eller Snaptun. Det beslutter vi os for under morgenmaden, lørdag, i klubhuset.

Proviantering; hovmesteren på hvert skib sørger for proviant til egen besætning (med undtagelse af morgenmad lørdag). Lørdag aften tænder vi grillen og spiser egen mad (og måske smager på naboens tilbehør…)

Lørdag:
                      8.30-9.30: morgenmad i Klubhuset, Hou efterfulgt af sejlads til ?
                      Eftermiddag: gåtur, svampejagt
18.00: Fælles spisning
Søndag:
                      9.00-10.00: fælles morgenmad, aktivitet og sejlads til Hou

Tilmelding med angivelse af bådnavn og antal deltagere til henrik.ballermann@gmail.com.