Klub aktiviteter

Standerhejsning arr. Hou Havn i og ved klubhuset12. april 2019 16:00

Hou Havn arrangerer igen i år standerhejsning for havnens klubber. Selve standerhejsningen er planlagt at finde sted kl. 16. 30; men mon ikke folk mødes noget før!?