Matchrace

Foto: Lars Denning

Hou Match Center HMC blev stifter 2010 som et samarbejde mellem Hou Maritime Efterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug.

Det hidtidige Hou Matchrace Center, HMC, besluttede i foråret 2014 at fusionere med Hou Bådelaug. Aktiviteterne og samarbejdet med Egmont Højskolens Søsportcenter og Hou Maritime Idrætsefterskole, HMI, fortsætter uændret.

De tre organisationer råder tilsammen over 8 konkurrencedygtige J 80 sejlbåde, som bl.a. bruges til matchrace. Der er Matchrace mandag aften fra kl. 18 – fra april til september.