Sejladsbestemmelser 2019

Vi har pr. 16-06-2019 lavet en opdatering på vores sejladsbestemmelser for onsdagssejladserne. Der er sket ændringer i pkt. 4, pkt. 11 og pkt. 13 (tidligere pkt. 13 er lagt ind under pkt. 11). Yderligere er der ændringer på banekort 6 og på sluttid side 15. Sluttid er ændret til kl. 21.30. Evt. mail til: kapsejlads@hblaug.dk

Kapsejladsudvalget